De top van de St. Fransiscuskerk

22 februari 2008

Restauratie St. Franciscuskerk

18 februari 2008