Onze Vader

17 november 2008

Onze Vader in de hemel
wanneer komt u weer op aard?
want het leven zoals ’t nu is
is niet bijster veel meer waard.
geef ons heden ons dagelijks brood
geldt dat ook voor Polen en Russen?
leven die niet ondertussen
in een levensgrote nood?
en vergeef ons onze schulden
want we luisteren niet naar elkaar
kunnen elkaar amper dulden
zien elkaar als groot gevaar
en verlos ons van het kwade
dat we zelf hebben gemaakt
met slechte woorden, slechte daden
dan wordt alles weer volmaakt.


Aramees Onze Vader

17 november 2008

(vert. Bram Moerland)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait,
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.


In heel kleine dingen

17 november 2008

In heel kleine dingen
heb ik U ontmoet:
in het groen van de bomen,
in vogelgezang,
in adem en aarde,
in zonsondergang.

In heel kleine schoonheid
heb ik U ontmoet:
in een lelie op het water,
in een schelp op het strand,
in bloemen op tafel,
in een ring aan een hand.

In heel kleine vreugde
heb ik U ontmoet:
in een heldere hemel,
in een warme wind,
in een tedere moeder,
in een trouwe vriend.

In heel kleine daden
heb ik U ontmoet:
in vragende ogen,
in een hand door je haar,
in zoenende lippen,
in een zegenend gebaar.

In eenvoudige mensen
heb ik u ontmoet:
in spelende kinderen,
in jeugd die zich geeft,
in een man die kan knielen,
in een vrouw die vergeeft.

In al deze gaven
kwam ik u tegemoet.
Wees gij nu de brug
waardoor ik anderen
ontmoet!


Te nuchter voor dromen

17 november 2008

De laatsten zullen de eersten zijn,
ik zou het graag willen geloven,
maar m’n geloof is veel te klein,
om te kunnen beloven
aan iemand die al jaren wacht
dat zijn beurt nog wel zal komen,
daarvoor heb ik te weinig kracht,
misschien ben ik te nuchter voor dromen.


Reiszegen

17 november 2008

Moge de weg je tegemoet komen
Moge de wind altijd op je rug zijn
Moge de zon warm op je gezicht schijnen
De regen zacht vallen op je velden
En tot we elkaar weer ontmoeten
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.