Hartstikke Vreemd?!

26 augustus 2012

Diaconaal jongerenweekend – 19-21 oktober 2012

Een weekend lang uitgedaagd worden om te ontdekken wat het betekent om je geloof handen en voeten te geven. Dat is wat je staat te wachten bij het jaarlijkse jongerenweekend van Solidair Friesland. En dat gaat natuurlijk gepaard met een heleboel gezelligheid, leuke activiteiten, workshops, sport en spel, gebed en het ontmoeten van bekende en nieuwe jongeren!
Dit jaar kun je je laten verrassen door allerlei vreemde activiteiten. Hoe vreemd zijn eigenlijk de mensen en dingen die jij vreemd vindt? Misschien ben je zelf wel vreemder dan je denkt, of juist niet? Hartstikke vreemd?!
Het weekend is bedoeld voor katholieke jongeren uit Friesland van 15-25 jaar, maar andere jongeren die zich aangesproken voelen door het programma zijn ook van harte welkom. Het weekend is heel geschikt om op te nemen in het jongerenprogramma van je parochie, bijvoorbeeld voor de 15+ groep of als activiteit na het vormsel. Ook kan het weekend ingezet worden als Maatschappelijke Stage.
Meedoen kost 15,- euro per persoon. Je kan jezelf of je groep nu opgeven bij Kees van Kordelaar, waarnemend jongerenwerker bij Solidair Friesland. Ook voor meer informatie: 058-2130046 of kvankordelaar@solidairfriesland.nl


Heart@Work: Jongerenweekend

10 september 2011

Ook dit jaar organiseert Solidair Friesland weer een superleuk weekend, waarin jongeren de wereld eens van een andere kant bekijken. Dit gaat natuurlijk gepaard met een hoop gezelligheid en leuke activiteiten. Tijdens het weekend is aandacht voor actuele thema’s die aansluiten bij de Bijbel en de maatschappij, en daardoor is het ook heel geschikt voor vormsel- of catechesegroepen. Dit jaar gaan we vooral kijken naar hoe we mensen die het nodig hebben een handje kunnen helpen, en wat we kunnen leren van mensen die dat al doen. Let’s make our heart work!

Klik hier om de flyer te bekijken voor meer informatie.


Jongerenweekend Bolsward

5 oktober 2003

jw03-poster

20031003-05

Na een geslaagd weekend vorig jaar in Harlingen was Bolsward aan de beurt en wel in het weekend van 3, 4 en 5 Oktober. Het thema van het weekend was “Wij hebben de toekomst”, de groep bestond uit 14 jongeren.

Het weekend startte vrijdagmiddag rond de klok van half 6. Met een kennismakingsspel leerden de jongeren elkaar kennen. Na de maaltijd werd er een film gedraaid met als titel de “Timemachine” Na de film werden er vragen besproken met betrekking op de film.

Zaterdagmorgen werden de jongeren verdeeld in groepen om vervolgens verschillende werkgroepen te gaan bezoeken van onze parochie. De bedoeling was om de werkgroepen vragen te stellen over hun werkzaamheden en over de toekomst van de werkgroep.

Na een vrije middag was er om 4 uur een knutselactiviteit, de jongeren kregen een wolkje, waar ze hun toekomstdromen op konden schrijven en op een vel papier hoe ze dat dachten te gaan bereiken.Tussen de wolkjes en het vel papier hingen 2 handjes.

a href=”https://schakeltje.files.wordpress.com/2008/10/jw03-groepsfoto.jpg”>jw03-groepsfoto

Zaterdagavond was er een Eucharistieviering waarin pastor Kamsma en pastoor van der Wal voorgingen.

Een aantal jongeren lazen het openingswoord, de eerste lezing en de voorbeden voor. Na de viering was de bonte avond aan de beurt. De jongeren werden in groepjes verdeeld en moesten een stukje voorbereiden over verschillende onderwerpen van 2 ouderen die terug keken op hun leven.

Zondagmorgen was er een speurtocht door Bolsward, waarin de stad in beeld kwam.

Het weekend werd afgesloten met een Taizéviering in de kerk op het altaar.

De organisatie kan terug kijken op een geslaagd weekend.

Programma

Vrijdag 3 oktober 2003.

vanaf 17.30 uur: Ontvangst

18.00 uur: Kennismakingsspel

18.00 – 18.30 uur: Maaltijd

20.00 uur: Film.

Over het thema “Wij hebben de toekomst!”. Na afloop een gesprek hierover. Afronden om 22.30 uur. Daarna gelegenheid om na te zitten.

24.00 uur Naar bed!

Zaterdag 4 oktober 2003.

08.00 Opstaan!

08.30 – 09.00 uur Ontbijt

10.00 – 12.00 uur: Activiteiten

Er zijn verschillende werkgroepjes: per intekenlijst kun je je ergens voor opgeven. Eén werkgroepje zal de viering van de zondagochtend voorbereiden, de andere groepen gaan naar verschillende werkgroepen van de parochie voor een interview.

12.30 – 13.00 uur: Lunch.

14.00 – 16.00 uur: Vrij te besteden.

16.00 – 17.30 uur: Thee en activiteit.

Droomwolken maken en hoe geef je daar handen en voeten aan?

18.00 – 18.30 uur: Maaltijd.

19.00 – 20.00 uur Kerkviering

20.00 – 21.00 uur: Voorbereiden Bonte avond

21.00 – 24.00 uur: Bonte avond

Zondag 5 oktober 2003

08.00 Opstaan!

08.30 – 09.00 uur Ontbijt

10.00 – 12.00 uur: Speurtocht.

12.00 – 12.30 uur: Afsluitende viering.

12.30 – 13.30 uur: Maaltijd.