Onze Vader

17 november 2008

Onze Vader in de hemel
wanneer komt u weer op aard?
want het leven zoals ’t nu is
is niet bijster veel meer waard.
geef ons heden ons dagelijks brood
geldt dat ook voor Polen en Russen?
leven die niet ondertussen
in een levensgrote nood?
en vergeef ons onze schulden
want we luisteren niet naar elkaar
kunnen elkaar amper dulden
zien elkaar als groot gevaar
en verlos ons van het kwade
dat we zelf hebben gemaakt
met slechte woorden, slechte daden
dan wordt alles weer volmaakt.


Aramees Onze Vader

17 november 2008

(vert. Bram Moerland)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait,
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.