Startzondag groot succes

12 september 2004

Op 12 september was de aftrap voor het nieuwe kerkseizoen in Bolsward. Verschillende kerken in Bolsward hadden tegelijkertijd hun eigen startactiviteiten met als thema “Wij gaan voor go(u)d!” In de Franciscuskerk waren er na de viering allerlei activiteiten georganiseerd. Zo waren er stands van Melania, het Lourdeswerk en het KBO, er was een leestafel met allerlei bladen die een link hebben met de kerk, er was een expositie over de zeven sacramenten (het jaarthema in 2005), het goud van de kerk was te bezichtigen in de sacristie, foto’s van het 70-jarig feest van de Franciscuskerk waren te zien in de parochiezaal, samen met de tentoonstelling over datzelfde 70-jarig bestaan, en in de kerk verzorgden twee Ghanese muzikanten voor een omlijsting. Natuurlijk werd ook de inwendige mens verzorgd met koffie, thee, limonade, cake en snoep.

Het organiserend comité was te herkennen aan de witte gewaden en lauerkransen op het hoofd.

In en buiten de kerk waren er spelen voor jong en oud, om het “Wij gaan voor Goud!” tot uitdrukking te brengen. Alle spelen hadden een verwijzing naar de kerk. Om er een paar te noemen: David verslaat Goliath (ballen/blikgooien), vijf broden en twee vissen (visspel). Overige spelen waren: Schminken, ezeltje prik, snoep happen, zaklopen, een wedloop, kleed pastoor aan, een labyrint en als klap op de vuurpijl stond er een klimwand op het kerkplein. Tientallen kinderen en ook een paar ouderen hebben aan de spelen meegedaan. Ook Pastoor is de klimwand opgeweest, misschien wel om zo een stukje dichter bij de hemel te komen?!

Voor iedereen was er een strippenkaart, waarop de spelen werden afgetekend, en met een volle kaart kon een medaille opgehaald worden. Aan het eind van de activiteiten was er nog de prijsuitreiking van de kleurplaten en werd er afgesloten met een korte viering.

De organisatie van deze spelen was verzorgd door ’t Schakeltje, met Henny in de coördinerende rol. Voor de spelen hebben we versterking gekregen van een aantal jongeren die in 2005 het Vormsel gaan doen. Samen met de Schakeltjes hebben ook hebben prachtig werk verzet.

De foto’s van de startzondag kun je hier bekijken!

Lees meer over de startzondag op de site van de parochie