Jongerenweekend Bolsward

5 oktober 2003

jw03-poster

20031003-05

Na een geslaagd weekend vorig jaar in Harlingen was Bolsward aan de beurt en wel in het weekend van 3, 4 en 5 Oktober. Het thema van het weekend was “Wij hebben de toekomst”, de groep bestond uit 14 jongeren.

Het weekend startte vrijdagmiddag rond de klok van half 6. Met een kennismakingsspel leerden de jongeren elkaar kennen. Na de maaltijd werd er een film gedraaid met als titel de “Timemachine” Na de film werden er vragen besproken met betrekking op de film.

Zaterdagmorgen werden de jongeren verdeeld in groepen om vervolgens verschillende werkgroepen te gaan bezoeken van onze parochie. De bedoeling was om de werkgroepen vragen te stellen over hun werkzaamheden en over de toekomst van de werkgroep.

Na een vrije middag was er om 4 uur een knutselactiviteit, de jongeren kregen een wolkje, waar ze hun toekomstdromen op konden schrijven en op een vel papier hoe ze dat dachten te gaan bereiken.Tussen de wolkjes en het vel papier hingen 2 handjes.

a href=”https://schakeltje.files.wordpress.com/2008/10/jw03-groepsfoto.jpg”>jw03-groepsfoto

Zaterdagavond was er een Eucharistieviering waarin pastor Kamsma en pastoor van der Wal voorgingen.

Een aantal jongeren lazen het openingswoord, de eerste lezing en de voorbeden voor. Na de viering was de bonte avond aan de beurt. De jongeren werden in groepjes verdeeld en moesten een stukje voorbereiden over verschillende onderwerpen van 2 ouderen die terug keken op hun leven.

Zondagmorgen was er een speurtocht door Bolsward, waarin de stad in beeld kwam.

Het weekend werd afgesloten met een Taizéviering in de kerk op het altaar.

De organisatie kan terug kijken op een geslaagd weekend.

Programma

Vrijdag 3 oktober 2003.

vanaf 17.30 uur: Ontvangst

18.00 uur: Kennismakingsspel

18.00 – 18.30 uur: Maaltijd

20.00 uur: Film.

Over het thema “Wij hebben de toekomst!”. Na afloop een gesprek hierover. Afronden om 22.30 uur. Daarna gelegenheid om na te zitten.

24.00 uur Naar bed!

Zaterdag 4 oktober 2003.

08.00 Opstaan!

08.30 – 09.00 uur Ontbijt

10.00 – 12.00 uur: Activiteiten

Er zijn verschillende werkgroepjes: per intekenlijst kun je je ergens voor opgeven. Eén werkgroepje zal de viering van de zondagochtend voorbereiden, de andere groepen gaan naar verschillende werkgroepen van de parochie voor een interview.

12.30 – 13.00 uur: Lunch.

14.00 – 16.00 uur: Vrij te besteden.

16.00 – 17.30 uur: Thee en activiteit.

Droomwolken maken en hoe geef je daar handen en voeten aan?

18.00 – 18.30 uur: Maaltijd.

19.00 – 20.00 uur Kerkviering

20.00 – 21.00 uur: Voorbereiden Bonte avond

21.00 – 24.00 uur: Bonte avond

Zondag 5 oktober 2003

08.00 Opstaan!

08.30 – 09.00 uur Ontbijt

10.00 – 12.00 uur: Speurtocht.

12.00 – 12.30 uur: Afsluitende viering.

12.30 – 13.30 uur: Maaltijd.