Frère Roger vermoord

17 augustus 2005

In memoriam – Frère Roger

Frère Roger is het eeuwige leven binnen gegaan.

(vertaling van de tekst op de website van Taizé)

Tijdens het avondgebed op dinsdag 16 augustus, midden tussen de menigte in de kerk, heeft een vrouw, waarschijnlijk psychisch gestoord, Frère Roger met een mes gestoken. Hij overleed kort daarna.

In haar verdriet wil de gemeenschap van Taizé iedereen bedanken voor hun ondersteuning en gebeden. In de ochtend van 17 augustus na de door van Frère Roger is in de kerk het volgende gebed gelezen.

“Christus van mededogen, u maakt het voor ons mogelijk om in gemeenschap te zijn met hen die ons zijn voorgegaan, en die zo dicht bij ons kunnen blijven. Wij vertrouwen Frère Roger toe aan uw handen. Hij beschouwde al het onzichtbare. In zijn voetstappen bereidt u ons voor om een straal van uw licht te ontvangen.”

Frère Roger zal op dinsdag 23 augustus om 14.00 uur begraven worden.

Elke middag van 15.00 tot 19.00 uur wordt zijn lichaam opgebaard in de kerk van Taizé, zodat ieder die dat wil dicht bij hem kan zijn en daar kan mediteren.

Acht jaar geleden heeft Frère Roger Broeder Alois aangewezen om hem op te volgen als de leider van de gemeenschap. Broeder Alois heeft direct zijn taak als celebrant in het hart van de gemeenschap op zich genomen.

frereroger.jpg (15761 bytes)

Links:


Broeders uit Taizé te gast in Bolsward

23 februari 2005

‘Pelgrimage de andere kant op’
Op maandag 21 februari 2005 hebben de Broeders Rob en Sebastiaan een bezoek gebracht aan Bolsward. Naar aanleiding daarvan stond onderstaand artikel, geschreven door Lodewijk Born, in het Friesch Dagblad van 22 februari:

(overgenomen met toestemming van het Friesch Dagblad)
Bolsward – ,,Het mooiste is wanneer je ziet dat jongeren die in Taizé zijn geweest, actief blijven of worden in hun eigen kerkgemeenschap. Wij zien in Nederland dat het kan.’’ Broeder Sebastiaan van de oecumenische broedergemeenschap uit Frankrijk zei dat maandag bij een bezoek aan Bolsward.

Hij was hier samen met broeder Rob te gast in het kader van een rondreis die de twee Nederlandse broeders door Nederland maken. Sebastiaan woont al 23 jaar in Taizé, Rob 28 jaar. Regelmatig keren ze naar Nederland terug voor familiebezoek en ontmoetingsbijeenkomsten van Taizé in ons land. ,,Voor het eerst doen we plaatsen aan waar we nog nooit zijn geweest. Bewust hebben we dit keer eens níet voor de grote steden gekozen’’, aldus broeder Rob. Zaterdag en zondag waren beiden in respectievelijk Ermelo en Emmen en na het bezoek van maandag aan Bolsward, volgen nog Nieuwegein (dinsdag), Berkel en Rodenrijs (woensdag) en komende weekeinde de grote landelijke Taizé-manifestatie in Den Bosch.

Lokale kerken
Het was voor het eerst dat men in Bolsward was, terwijl voorheen vaak gekozen werd voor Leeuwarden, aldus broeder Sebastiaan. ,,Wat de plaatsen dit jaar allemaal gemeen hebben, is dat er groepen jongeren zijn die regelmatig naar Taizé komen én een band met een lokale kerk hebben.’’ Dat is volgens de broeders ook de beste formule omdat op die manier de Taizé-ervaring echt door kan werken.

Broeder Rob schetste het tegenbezoek als een ,,pelgrimage de andere kant op’’. ,,Wij ontmoeten de jongeren en hun pastores nu in hun eigen setting en woonomgeving en bovendien hebben we de kans om jongeren te ontmoeten die nog niets met Taizé hebben.’’

Het bezoek van gisteren aan Fryslân bestond onder meer uit een lunch met pastores en jongerenwerkers uit Bolsward, een rondleiding door het Titus Brandsma Museum, bijbelintroductie door de broeders, gesprekken met jongeren en een afsluitende Taizéviering in de Sint Franciscuskerk, die door 70belangstellenden werd bezocht.

Centraal tijdens de ontmoeting en de gesprekken stond het thema ‘Van twijfel naar vertrouwen’. Jongeren hebben hun vragen, twijfels en onzekerheden rondom geloofsbeleving. Hoe kunnen de kerken daar op inspelen? Broeder Sebastiaan. ,,We hebben het thema bewust zo genoemd. En bijvoorbeeld niet: ‘Van twijfel naar zekerheid’. Vertrouwen heeft tijd nodig. Het nodigt uit dingen ‘te laten gebeuren’. Terwijl de tijd van nu is dat we alles instant , snel willen. De leegte moet direct opgevuld worden.’’ Juist in het niet gaan voor die snelle oplossing, kan de kerk een voortrekkersrol vervullen.

Betrokkenheid
Hoe de betrokkenheid van jongeren kan uitwerken, werd gisteren glashelder in praktijk gebracht. De organisatie was gedaan door pastoraal werker Germa Kamsma, Theuna Huitema en twee jongeren die zélf trouwe Taizégangers zijn.

Anneke Huitema (20) was al vijf keer in Taizé. Afgelopen zomer zelfs voor een periode van acht weken in het kader van haar SPW-opleiding aan de Friese Poort in Sneek. Ze regelde zelf dat ze stage kon lopen in de broedergemeenschap en werd daar ‘teamcaptain’. Anneke kreeg de taak om een team aan te sturen dat let op de waardevolle spullen van de 6000 jongeren die wekelijks in Taizé zijn. Als ze het Taizé-gevoel moet uitleggen, wijst ze op ,,de ontmoeting met elkaar, het bijzondere van zoveel jongeren uit de hele wereld en de rust die ze er ervaart’’. ,,Je gaat drie keer per dag naar de kerk, maar dat ervaar je helemaal niet als een moeten. Je gáát gewoon. Ik voelde me in de kerk helemaal thuis.’’

Henny Brouwer (21), ook uit Bolsward, noemt Taizé ,,het paradijs op aarde’’. In 2000 kwam ze er voor het eerst en sindsdien is ze er al vijf keer geweest. De eenvoud van een week zonder tv, krant, overvloedig eten, etc, maar mét volledige rust is voor haar in een notendop Taizé. ,,Je moet niks, je mag alles. 6000 Mensen die allemaal voor hetzelfde komen, dat is toch prachtig?’’

Henny, die ook acoliet is in de Sint Franciscusparochie, behoort met Anneke tot de zavj’s (zeer actieve vrijwilliger jongere), zoals ze complimenteus genoemd worden. Door Taizé worden ze jaarlijks ,,opgeladen’’ en het is een plek die er voor zorgt dat ze ,,meer met geloof bezig zijn’’.

In het gesprek met de pastores gistermiddag werd gesproken over hoe men in de verschillende Bolswarder kerken aankijkt tegen jeugd en of er wat die doelgroep betreft twijfel of vertrouwen is. De kaart van Bolsward is zo dat Taizé vooral in verband wordt gebracht met de katholieken. Onder de protestantse jeugd is het nog een witte vlek.

Pastoraal werker Germa Kamsma – ze ontmoette haar man in Taizé – vertelde hoe de Sint Franciscusparochie zestig jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar op catechese heeft en dat er een actieve groep jongeren is. ,,Ik heb er vertrouwen in, ondanks dat er soms ook twijfel is. Ik geloof dat de vlam verder gaat. Er zijn voldoende puntjes die het licht willen doorgeven, wel is daar een voedingsbodem voor nodig.’’

Haar collega pastoor Jan Romkes van der Wal, die in 1968 als buitenkerkelijke drie weken Taizé bezocht, wees op het momentum waar de kerken zich in bevinden. De tijd van onrust en verwarring kan een negatieve of positieve uitwerking ten opzichte van het godsdienstige leven tot gevolg hebben, denkt hij. ,,Ik heb vertrouwen dat de Heilige Geest ons zal helpen de antwoorden te vinden.’’

Gereformeerd predikante Nettie de Jong denkt dat ,,Taizé ontzettend veel kan betekenen’’ en bij haar overheerst ook het vertrouwen. Collega Tjitze Tjepkema vertelde over de beweging die hij bij jongeren in Bolsward ziet. Ze zoeken naar aanbidding en dat uit zich nu vooral in de evangelische beweging. Een eerste jeugdkerkbijeenkomst trok onlangs meer dan honderd personen. ,,In Taizé gaat het echter óók om aanbidding, maar dan meditatief’’, aldus de predikant, die zelf veelvuldig in Taizé is geweest.

Broeder Sebastian sprak de hoop uit dat jongeren hun plek mogen vinden in de eigen gemeenten met de bagage van Taizé. ,,Dat hoeft helemaal niet altijd in typische Taizé-elementen. In Ermelo is bijvoorbeeld een koor waarin allemaal jongeren zitten die regelmatig bij ons komen. Die zingen juist geen liederen uit Taizé.’’

Broeder Rob besluit: ,,Centraal in Taizé staat dat we jongeren verantwoordelijkheid geven. Wij dromen van een kerk waar verantwoordelijkheid door de jeugd gedragen wordt en zij worden bijgestaan door wijze ouderen, zoals dat ook al in bepaalde werelddelen gebeurd. Zo kan en mag de kerk functioneren.’’

Zaterdag 26 februari is in het tv-programma ‘Niet alleen op zondag’ (NCRV, Ned 1, 19.00 uur) een reportage te zien over hoe jeugd in Ermelo omgaat met de ervaringen van Taizé in de eigen kerkgemeenschap.


Taizé-ontmoeting Bolsward

12 november 2004

Op maandag 21 Februari 2005 zullen de Broeders Rob en Sebastiaan een bezoek brengen aan Bolsward. Het onderwerp waar we samen met de broeders over zullen nadenken en spreken is:

Van twijfel naar vertrouwen
Het voorlopige programma:
13.00 Lunch met de pastores.
14.00 Jongeren welkom!
14.30 rondleiding in het Titus Brandsma museum.
16.00 een gespek met elkaar over het museum en het onderwerp.
17.45 maaltijd
19.00 viering/ of Bijbelintroductie(door de broeders) .
19.30 gesprekken en creatief bezig zijn
Daarna als afsluiting een gebedsviering in de sfeer van Taize.

Voor wie?
Iédereen is welkom en mag meedoen, maar het programma richt zich vooral op jongeren.

Wat is Taize?
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.
Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. De broeders leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of geschenken aan voor zichzelf. Sommige broeders wonen in kleine groepen, ‘fraterniteiten’, onder arme mensen.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Broeders van Taizé maken ook bezoeken; ze leiden ontmoetingen, groot of klein, in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. Deze maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

Meer informatie en links:
taizeontmoetingbolsward.web-log.nl
Officiële website van Taizé

De broeders zijn die hele week in Nederland, met als afsluiting een weekend in Den Bosch:

25/26 februari 2005: Taizé-weekend in Den Bosch


Bericht van Anneke!

10 juli 2004

2004-07-10
(Anneke loopt voor 10 weken stage in Taizé. Hieronder nieuws van haar:)

Hallo Allemaal,

Hier even een bericht van mij uit frankrijk.
Ik zit hier nu inmiddels 2 weken en ben nu bijna 1 weken permanent. Zoals sommigen misschien wel weten ben ik hier in totaal 10 weken en kom ik 10 september weer terug. Helaas zal ik dan niet bij de eerste keer van het nieuwe seizoen van het schakeltje kunnen zijn, wat erg jammer is maar niet een regelrechte ramp want er komen gelukkig meer keren.
Het gaat hier supergoed, ontmoet leuke mensen en iedereen is erg aardig tegen mij en geven me dus ook echt het gevoel alsof ik welcome ben.
Elke week heb je een andere taak en deze eerste week ben ik verantwoordelijk voor de waardevolle spulletjes. Hier zit een heel systeem aanvast wat veel te ingewikkeld is om uit te leggen en soms ook nog eens geheim. Ik ben blij dat de mensen van taize mij dit vertrouwen geven zodat ik kan laten zien wat ik waard ben. Ik zal snel weer wat van me laten horen en als jullie mij willen emailen kan dit altijd.

Anneke is inmiddels weer terug en heeft haar belevenissen aan het net toevertrouwd. Dat kun je hier lezen.