Milieuhimmeldei 2010 maakt Bolsward nog schoner!

22 maart 2010

In het kader van de Landelijke Opschoondag 2010 organiseerde de Miljeu Wurkgroep Boalsert zaterdag 20 maart de Miljeuhimmeldei in Bolsward. Dit jaar werd de werkgroep geholpen door een aantal jongeren uit de St. Franciscusparochie uit Bolsward. De dag werd geopend door Wethouder Brouwer, die in zijn openingstoespraak waardering uitsprak voor het werk van de Miljeu Wurkgroep. Ook gaf hij Obe van der Meer, die al vele jaren zwerfafval in Bolsward opruimt, een compliment voor zijn inzet. “Deze vrijwilligers, die zich zo inzetten voor onze stad en ons milieu, zijn door hun voortrekkersrol bijzonder waardevol”, aldus de heer Brouwer.   

 
Opening Himmeldei door wethouder Brouwer
Opening Himmeldei door wethouder Brouwer

De werkgroep had gerekend op meer deelnemers, maar die lieten het helaas vanwege het slechte weer afweten. Gelukkig werd het na de start droog en kon de actie zonder verdere regen worden uitgevoerd. Verspreid over drie gebieden -Eekwerd 1, Fietspad Bolsward-Exmorra en Trekpad Tjerkwerd/de Wymerts gingen de vrijwilligers aan de slag. Totaal werden er zo’n veertien vuilniszakken zwerfafval ingezameld: “dat is minder dan in de voorgaande jaren, maar toch nog steeds teveel”, aldus een woordvoerder van de werkgroep. Meest merkwaardige vondst: een strak dichtgebonden plastic tas boordevol lege conservenblikjes; wellicht dat deze milieubewuste vervuiler op zoek was naar een blikcontainer! 

Actiefoto himmeldei 2010

Actiefoto himmeldei 2010

De actie werd afgesloten met een woord van dank aan de pastor en de jongeren van de St. Franciscus Parochie. Ondanks de wat tegenvallende belangstelling kijkt de organisatie met tevredenheid terug op de actie. Bolsward en haar omgeving is schoon en de werkgroep roept op om dat zo te houden!

Terugkomst aantal deelnemers Himmeldei

Terugkomst aantal deelnemers Himmeldei

Kijk ook eens hier:
DiaconAction 2010
Uitnodiging Himmeldei

 


20 maart: Himmeldei in Bolsward!

15 februari 2010

20 maart: Himmeldei in Bolsward

Ieder jaar organiseert de Miljeu Wurkgroep Boalsert de “Himmeldei”: samen zwerfvuil in en rond Bolsward opruimen. Dit jaar met jongeren vanuit de kerken. En niet alleen in Bolsward wordt schoongemaakt: het is die dag de landelijke schoonmaakdag. Door het hele land gaan dus mensen op pad om hun stad schoon te maken. Voor grijpers, zakken en veiligheidshesjes wordt gezorgd!

Wie:                        Iedereen vanaf 12 jaar
Wanneer:              zaterdag 20 maart 2010, vanaf 10.15 uur ben je welkom, we vertrekken om 10.30 uur.  Het is afgelopen om 12.30 uur
Waar:                     Verzamelen bij de St. Franciscuskerk
Kledingadvies:        Iets dat niet schoon hoeft te blijven

Lees ook verder bij DiaconAction 2009

Meer informatie:      www.miljeuwurkgroepboalsert.nl
Aanmelden: mail naar info@schakeltje.tk