8 juni: afsluiting catechese-seizoen

4 juni 2012

Hoi allemaal,

As. vrijdag 8 juni willen we het catechese-seizoen gezellig afsluiten met alle jongeren van 12-25 jaar van De Viersprong. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing. Maar om een tipje van de sluier op te lichten: je wordt er warm van, je ziet dingen die er niet zijn (of is het andersom: je ziet dingen niet, die er wél zijn?), en je ondergaat een gedaanteverwisseling. Geheimzinnig? Wacht maar af! Leuk? Jazeker!

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

Let op: We beginnen dit keer om 19.30 uur op het kerkplein van de St. Franciscuskerk en rond 21:30/22:00 uur is het afgelopen.

 


Heart@Work: Jongerenweekend

10 september 2011

Ook dit jaar organiseert Solidair Friesland weer een superleuk weekend, waarin jongeren de wereld eens van een andere kant bekijken. Dit gaat natuurlijk gepaard met een hoop gezelligheid en leuke activiteiten. Tijdens het weekend is aandacht voor actuele thema’s die aansluiten bij de Bijbel en de maatschappij, en daardoor is het ook heel geschikt voor vormsel- of catechesegroepen. Dit jaar gaan we vooral kijken naar hoe we mensen die het nodig hebben een handje kunnen helpen, en wat we kunnen leren van mensen die dat al doen. Let’s make our heart work!

Klik hier om de flyer te bekijken voor meer informatie.


Milieuhimmeldei 2010 maakt Bolsward nog schoner!

22 maart 2010

In het kader van de Landelijke Opschoondag 2010 organiseerde de Miljeu Wurkgroep Boalsert zaterdag 20 maart de Miljeuhimmeldei in Bolsward. Dit jaar werd de werkgroep geholpen door een aantal jongeren uit de St. Franciscusparochie uit Bolsward. De dag werd geopend door Wethouder Brouwer, die in zijn openingstoespraak waardering uitsprak voor het werk van de Miljeu Wurkgroep. Ook gaf hij Obe van der Meer, die al vele jaren zwerfafval in Bolsward opruimt, een compliment voor zijn inzet. “Deze vrijwilligers, die zich zo inzetten voor onze stad en ons milieu, zijn door hun voortrekkersrol bijzonder waardevol”, aldus de heer Brouwer.   

 
Opening Himmeldei door wethouder Brouwer
Opening Himmeldei door wethouder Brouwer

De werkgroep had gerekend op meer deelnemers, maar die lieten het helaas vanwege het slechte weer afweten. Gelukkig werd het na de start droog en kon de actie zonder verdere regen worden uitgevoerd. Verspreid over drie gebieden -Eekwerd 1, Fietspad Bolsward-Exmorra en Trekpad Tjerkwerd/de Wymerts gingen de vrijwilligers aan de slag. Totaal werden er zo’n veertien vuilniszakken zwerfafval ingezameld: “dat is minder dan in de voorgaande jaren, maar toch nog steeds teveel”, aldus een woordvoerder van de werkgroep. Meest merkwaardige vondst: een strak dichtgebonden plastic tas boordevol lege conservenblikjes; wellicht dat deze milieubewuste vervuiler op zoek was naar een blikcontainer! 

Actiefoto himmeldei 2010

Actiefoto himmeldei 2010

De actie werd afgesloten met een woord van dank aan de pastor en de jongeren van de St. Franciscus Parochie. Ondanks de wat tegenvallende belangstelling kijkt de organisatie met tevredenheid terug op de actie. Bolsward en haar omgeving is schoon en de werkgroep roept op om dat zo te houden!

Terugkomst aantal deelnemers Himmeldei

Terugkomst aantal deelnemers Himmeldei

Kijk ook eens hier:
DiaconAction 2010
Uitnodiging Himmeldei

 


Katholieke jongeren verkleinen hun voetafdruk

15 november 2009

diaconaction_logoZo’n twintig jongeren van de St. Franciscusparochie hebben zich op zondag 15 november verdiept in de invloed die hun levensstijl heeft op de wereld. De jongeren namen deel aan de landelijke actie DiaconAction, waarin jongeren zich inzetten voor hun medemens.

Het programma begon om tien uur met een Eucharistieviering. Daarna werd een programma aangeboden waarin duidelijk werd dat de westerse wereld maar een klein deel van de wereldbevolking uitmaakt, maar wel de helft van het inkomen heeft. Ook bepaalden de jongeren hun eigen mondiale voetafdruk (www.voetenbank.nl), dit is een maat voor de grond die we nodig hebben voor onze manier van leven. De gemiddelde Nederlander leeft op grote voet. Als alle mensen op de wereldbol zo zouden leven, dan zou een extra aardbol nodig zijn. De gemiddelde score van de Bolswarder jongeren week hier weinig van af.

footprint

Vervolgens werd er aan de hand van verhalen uit de Bijbel dieper op het thema ingegaan en discussiëerden de jongeren over wat ze zelf zouden kunnen doen aan hun voetafdruk en de verdeling over de wereld.

Na de lunch werden er van plastic zakken kledingstukken gemaakt die vervolgens in een modeshow getoond werden. Evert Salverda en Titus Hettinga van de Miljeu Wurkgroep Boalsert waren uitgenodigd om wat over het werk van de werkgroep te vertellen en om met de jongeren zwerfvuil te verzamelen. In een klein rondje binnenstad werden al snel drie vuilniszakken gevuld met plastic, blikjes, flesjes en ander afval.

Tot slot noemden de jongeren dingen die ze zelf de komende week gaan doen om hun voetafdruk te verkleinen zoals minder vaak vlees eten, minder de computer gebruiken en minder elektriciteit verbruiken.

20091115 - DiaconAction - 01


DiaconAction 2008

12 december 2008

diaconaction_logoZondag 16 november was er weer diaconaction. We begonnen om 10 uur met een eucharistieviering. Daarna verzamelden we in de parochiezaal om eerst wat te drinken met zijn allen. Hierna gingen we levend kwartet doen om alvast in de kwartetstemming te komen. Nadat groepje 3 gewonnen had, gingen we knutselen. We gingen namelijk een reuzenkwartetspel maken. Iedereen moest een “kwartet” maken op a4 formaat. Er waren verschillende onderwerpen, zoals sport, muziek, gebouwen, weer en personen. Toen alle kwartetten gereed waren gingen we met zijn allen lunchen. De kwartetspellen moesten natuurlijk eerst getest worden, dus na het eten gingen we in twee verschillende groepjes kwartet spelen. Daarna werd de groep in tweeën verdeeld. Een deel ging naar Hylkenstein en de rest ging naar het Heechhout. Daar gingen we namelijk met de bewoners de kwartetspellen spelen. Dit was erg gezellig. We kregen veel complimenten en hadden veel lol. We hebben twee keer een spel gedaan en daarna hebben we nog met zijn allen koffie en thee gedronken. En daarbij konden pepernoten natuurlijk niet missen. Weer terug in de parochiezaal moesten we een vraag goed beantwoorden, waarna we een bonnetje kregen. Met dit bonnetje kunnen we later nog een gadget krijgen, als dank voor onze medewerking. Ik vond het weer een geslaagde dag en hoop dat er volgend jaar nog meer jongeren komen.

Gerda


Jaarprogramma 2008-2009

5 augustus 2008

Programma 2008-2009

Datum Activiteit Wie organiseert Voor wie
7 sept Speurtocht voor 12+ tijdens startzondag Henny en Gerda Jongeren van 12 tot 25
12 sept Bijeenkomst rond geloven Nu: op zoek naar de zin van je leven Germa en Henny en Mireille Jongeren van 15 tot 25 jaar
28 sept Openingsfeest Groningen bisdom Jongeren 15-25 jr
10 okt Bijeenkomst rond ziekte en lijden, i.v.m. sacrament van de ziekenzalving Patrick, Germa en Thierry Jongeren van 15 tot 25 jaar
17-19 okt jongerenweekend Werkgroep Leeuwarden Jongeren van 15-25 jaar
22 okt Knutselochtend jeugd 4-12 jaar Wie helpen:Gerda en Anna-Nynke Jongeren van 12-25 jaar
2 nov Katholieke jongerendag bisdom Jongeren van 15-25 jaar
14 nov Bijeenkomst rond geloven Nu: op zoek naar de uiteindelijke zin Patrick en Mireille en Anna-Nynke Jongeren van 15-25 jaar
16 nov Jongerenviering en diacon-action. Patrick, Germa en Henny, Mireille, Thierry, Gerda, Anna-Nynke Jongeren van 12-25 jaar
12 dec Avond rond sinterklaas en kerst Germa en Gerda en Mirella Jongeren van 15-25 jaar
21 dec Kerstfeest bisdom bisdom 15-25 jr
29 dec tot 2 jan Europese Taizébijeenkomst in Brussel bisdom 15 – 25 jr
6 Jan 2009 Voorbereiden intercity Pasen Germa en Mireille en Henny i.s.m. Kwd, Zaaigoed, Buitenschoolse catechese, jongerencatechese 4-25 jaar
9 jan 2009 Bijeenkomst rond geloven Nu: De bekoringen van Jezus, eerste bekoring Patrick en Henny en Gerda 15 tot 25 jaar
17 jan Viering met en voor de eerste communicantjes Germa en ?? EC
13 feb

(LET OP: Gewijzigde datum)

Filmavond Schakeltje en GJV Bolsward samen, locatie volgt nog, thema Valentijnsdag Patrick, Germa en Mirella 15 tot 25 jaar
16 feb Knutselochtend voor jeugd Germa en Anna-Nynke 4-12 jaar
22 feb Carnavalsfeest Bisdom 15-25 jr
14 mrt Zipp your lips en afsluitende viering Germa en Mirella en Henny 15 tot 25 jaar
21 mrt Workshops rond geloofskoffers Germa, KWD, Zaaigoed en buitenschoolse catechese en Henny en Gerda 0 tot 12 jaar en ouders
21 mrt Stille Omgang Bisdom 15-25 jr
4 apr Palmpasen weekend Bisdom
4 tm 13 april Intercity Pasen: Palmzaterdag,Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, paasdag Germa en KWD, Zaaigoed, buitenschoolse catechese, jongerencatechese en Henny en Mireille 4-25 jaar
meivakantie Jongerenreis naar Taizé Germa 15-30 jr
meivakantie Jongerenreis naar Lourdes Bisdom 15-25 jr
8 mei Feestavond 12+ Jongerencatechese en schakeltje, acolieten en misdienaars: Henny, Gerda, Mirella 12 tot 25 jaar
9 mei Musical schooljeugd Germa en feestcommissie, schakeltje en jongerencatechese: Gerda, Chris, Anna-Nynke, Jennifer, (Mireille, Thierry) 4-12 jaar
12 juni Slotbijeenkomst van het seizoen Patrick en Gerda en Henny 15 tot 25 jaar
20 juni Knutselactiviteit schooljeugd Germa, KWD, Zaaigoed en buitenschoolse catechese en Schakeltje: Anna-Nynke en Henny 4-12 jaar

Bolswarder jongeren vasten €1300,- bij elkaar voor AIDS-projecten

10 maart 2007

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart hebben zes jongeren van de Bolswarder jongerengroep ’t Schakeltje 24 uur gevast om geld in te zamelen voor AIDS-projecten in Afrika. Ze deden mee aan de actie “Zip your Lip” van ontwikkelingsorganisatie World Vision: 24 uur niets eten om zelf eens een dagje te voelen wat honger is (water en thee zonder suiker mochten wel gedronken worden). Met sponsoring en acties hebben de zes €1300,- ingezameld.

070310-zyl-scorebord

’t Schakeltje is de actieve jongerengroep van de St. Franciscuskerk in Bolsward. Bij veel activiteiten in de Bolswarder parochie zijn zij betrokken. Hun eigen website www.schakeltje.tk biedt een aardig overzicht van hun activiteiten.

De groep is door World Vision benaderd om mee te doen aan de actie. Het voorstel werd met veel enthousiasme ontvangen. De jongeren zagen het als een middel om zo toch wat te kunnen doen tegen AIDS. De deelnemers hebben vervolgens hun eigen programma en acties opgezet voor het etmaal vasten. Het doel van de opbrengst werd gesteld op €1000,-! Dit leek toen erg hoog.

Vrijdagavond half acht werd gestart met de actie. Dit tijdstip was zo gekozen zodat het eerste dat weer gegeten zou worden, de hostie in de kerkdienst van zaterdagavond zou zijn. Begonnen werd met een normale bijeenkomst van ’t Schakeltje, zoals iedere tweede vrijdag van de maand, waar ook de andere leden bij waren. Het onderwerp was de Rozenkrans, die na uitleg erover ook gezamenlijk gebeden werd. Dit was een bijzondere ervaring voor velen. Overnacht werd er in de Parochiezaal van de kerk.

070310-zyl-appel-en-ei

Zaterdag werd begonnen met een gebedsdienst in de kerk onder leiding van pastor Germa Kamsma. Daarna probeerden de jongeren de opbrengst te verhogen met diverse acties zoals een rommelmarkt en het ruilspel “een appel en een ei”. In dit spel moesten een appel en een ei in de stad geruild worden tegen steeds duurdere spullen die vervolgens verkocht werden. De enthousiaste deelnemers slaagden er in om uiteindelijk een winkelwaarde van zo’n €80,- te bereiken. Alle geruilde producten zijn uiteindelijk ook verkocht om de opbrengst van de actie te verhogen.

070310-zyl-rommelmarkt1

070310-zyl-schilderen1

070310-zyl-schilderijen-in-kerk

In de kerkdienst van zaterdagavond werd de “Zip your Lip”-actie nog extra belicht en waren er voorbeden om te bidden voor de AIDS-slachtoffers. Zoals eerder gepland, was de hostie inderdaad het eerste dat gegeten werd. “Ik wist niet dat een hostie zó lekker kon zijn!” zei een jongere naderhand.

De actie werd gezamenlijk afgesloten met een eenvoudige doch voedzame maaltijd en het tellen van de opbrengst. Het totaalbedrag kwam op ruim €1300,- ! Aangezien met 24 euro een kind al geholpen kan zijn, kunnen dankzij de actie van de zes 54 kinderen een betere toekomst krijgen! De jongeren vonden het superleuk om samen met elkaar die 24 uur te vasten. Er waren af en toe wel dipjes, maar een etmaal niet eten viel goed te doen. De hoge opbrengst gaf heel veel voldoening en de belangstelling van buiten hielp ze door de dag. ‘t Schakeltje ziet een nieuwe actie volgend jaar wel zitten.

070310-zyl-eten-na-afloop1